Optimering af konvertering: Hvad skal du vise under eller over folden?

Andrei Iordache

Andrei Iordache

WordPress udvikler

🚀 Jeg hjælper folk med at blive fundet online | WordPress Development, Core Web Vitals, Sikkerhed og vedligeholdelse

Det er vigtigt at tilbyde relevante oplysninger i den rigtige form og på det rigtige sted for at få budskabet frem til den besøgende på dit websted. Men hvordan beslutter du, hvilke oplysninger der skal vises under og hvilke der skal vises over folden? Og hvilken effekt har det på konverteringen?

Overtakelse Pyramiden


The Pyramid of persuasion
The Pyramid of persuasion

 

En virksomheds websted er dens mest effektive markedsføringsværktøj – et interaktivt kontaktpunkt, der giver kunder og potentielle kunder mulighed for at få mere viden om virksomhedens produkter og tjenester og træffe købsbeslutninger.

For at være effektiv skal et websted være designet med en klar forståelse af, hvordan folk træffer beslutninger, hvad der motiverer dem, og hvilke oplysninger de har brug for på hvert trin i beslutningsprocessen.

De mest effektive websteder er udformet ved hjælp af en overtalelsesmodel, der er kendt som “overtalelses pyramiden“.

Overtalelsespyramiden er en ramme for at forstå, hvordan folk træffer beslutninger. Den starter med en grundlæggende forståelse af menneskelig psykologi og bygger op til en detaljeret forståelse af, hvordan folk træffer beslutninger i den digitale tidsalder.

Hvorvidt en side er effektiv til at overbevise din besøgende om at udføre det ønskede køb eller den ønskede handling afhænger af mange faktorer. Disse faktorer kan inddeles i 4 kategorier:

 1. funktionalitet.
 2. brugervenlighed.
 3. brugeroplevelse.
 4. overtalelse.

Funktionalitet handler om at muliggøre visse handlinger på webstedet, og brugervenlighed handler om at fjerne barrierer og vanskeligheder ved at udføre disse handlinger. Brugeroplevelse og overtalelse drejer sig om at fjerne enhver frygt og overtale den besøgende til at udføre handlinger på et websted.

De ressourcer, vi har til rådighed for at optimere en side, omfatter tekst, billeder og navigationselementer som f.eks. menuer og knapper. En vigtig faktor her er placeringen af disse ressourcer.

Over folderen vs. under folderen


Du har sikkert hørt udtrykkene “above the fold” og “below the fold” før, men hvad betyder de egentlig? I en verden af webdesign og -udvikling henviser disse udtryk til placeringen af indholdet på en webside. Indholdet “over folden” er synligt uden at scrolle, mens indholdet “under folden” er placeret under det synlige område og kan nås ved at scrolle nedad.

Der findes ingen konkrete regler for, hvad der skal være over eller under folden. Det er dog generelt accepteret, at det vigtigste indhold bør være over folden, så brugerne kan se det uden at skulle scrolle. Dette gælder især for landingssider, som er designet til at konvertere besøgende til leads eller kunder.

Selv om der ikke findes nogen fast regel, er der et par retningslinjer, du kan følge, når du skal afgøre, hvilket indhold der skal placeres over eller under folden:

 1. Vis vigtigt indhold øverst i folden. Det kan være en iøjnefaldende overskrift, en engagerende video eller en CTA (Call-to-Action).
 2. Sæt sekundært indhold under folden. Det kan f.eks. være blogindlæg, produktbeskrivelser, testimonials eller kontaktoplysninger.
 3. Overvej brugerens behov. Hvilken slags oplysninger søger de? Hvad ville være mest relevant for dem?
 4. Brug visuelle elementer til din fordel. Hvis du placerer visuelle elementer over folden, kan du hjælpe med at fange brugerens opmærksomhed og få dem til at scrolle nedad.
 5. Test, test, test, test. Prøv forskellige versioner af din webside for at se, hvad der fungerer bedst. A/B-testning er en god måde at sammenligne to versioner af en side på og se, hvilken der fungerer bedst.

Over folden?


Den tilgængelige plads på en webside er begrænset, og vi skal også tage hensyn til, at de fleste besøgende kun ser det, der vises over folden på en side. “Folden” er et begreb, der stammer fra avisverdenen. Artikler, fotos og reklamer over den foldede del af avisen blev læst mere og bedre.

Denne videnskab er også blevet anvendt på udvikling af websteder i årevis. Informationer over folden på en webside er synlige, uden at den besøgende skal scrolle. I denne sammenhæng taler man ofte om 80/20-reglen. Kun 20 procent gider at scrolle under folden, men tingene har ændret sig i de seneste år i denne henseende.

En lang webside er fint i dag

For år tilbage var folk ikke vant til at scrolle, men i dag er det fint med en lang webside, hvis indholdet og formålet egner sig til det. Med den stigende brug af forskellige enheder er “folden” faktisk ikke længere et fast sted. Og scrolling er blevet almindeligt for smartphone-brugere, da ingen historie fuldt ud kan passe ind på en så lille skærm uden scrolling.

En side, der kan rulles, er normalt en bedre løsning end at dele (langt) indhold op på flere sider. Den del af siden, der ligger over folden, får dog stadig mest opmærksomhed. Når alt kommer til alt, bestemmes det første indtryk af en overbevisende hjemmeside eller en anden kraftfuld landingsside af afsnittet over folden.

Forståelse af rulleadfærd

Er du forresten nysgerrig efter at vide, hvordan de besøgende på dit websted scroller? Gennem Google Analytics 4 er det muligt at få indsigt i dette.

Google Analytics 4 er den nyeste version af Google Analytics, og den indeholder en række nye funktioner og ændringer. En af de mest bemærkelsesværdige ændringer er den måde, hvorpå scrolling-adfærd spores.

Tidligere sporede Google Analytics, hvor langt brugerne rullede ned ad en side ved hjælp af det, der er kendt som “Page Depth” (sidedybde). Denne måling målte, hvor langt ned ad en side en bruger scrollede, før han eller hun forlod siden.

Google Analytics 4 bruger imidlertid en ny måleenhed kaldet “Scroll Depth”. Denne målemetrik måler, hvor langt ned ad siden en bruger scroller, før han/hun foretager en handling, f.eks. klikker på et link eller en knap.

Denne ændring er vigtig, fordi den gør det muligt for Google Analytics 4 at forstå bedre, hvordan brugerne interagerer med indholdet på en side. Det hjælper også med at identificere sider, hvor brugerne er mest tilbøjelige til at foretage en handling.

Samlet set bør ændringen til sporing af rulningsdybde i Google Analytics 4 gøre det lettere for brugerne at forstå, hvordan brugerne interagerer med deres websted og indhold.

Under folden?


Under folden er et vigtigt område på en webside, da det kan bruges til at vise yderligere indhold eller oplysninger, der kan være af interesse for brugeren. Dette område er også kendt som den “lange hale” på en webside, da det kan bruges til at målrette brugere, der er længere nede i salgstrappen og mere tilbøjelige til at konvertere til kunder.

Der er nogle få faktorer at tage hensyn til, når man designer indhold til below the fold, f.eks. brugerens skærmopløsning og den mængde scrolling, der er nødvendig for at se indholdet. Det er vigtigt at sikre, at indholdet stadig er synligt og tilgængeligt for brugerne, selv om de er nødt til at scrolle nedad for at se det.

Nogle eksperter i webdesign anbefaler at bruge en “fold-test” for at afgøre, hvor meget indhold der skal placeres over foldet. Dette kan gøres ved at scrolle nedad på en side og se, hvor langt ned indholdet stadig er synligt. Indholdet bør placeres, så det stadig er synligt og tilgængeligt uden at skulle scrolle.

Når man designer til below the fold, er det vigtigt at huske på følgende:

 • Indholdet skal være synligt og tilgængeligt, uden at det er nødvendigt at scrolle.
 • Indholdet skal være relevant og målrettet mod de brugere, der har størst sandsynlighed for at konvertere.
 •  Indholdet skal være designet til at være engagerende og tilskynde brugerne til at scrolle nedad på siden.

Der er undersøgelser, der viser, at du kan opnå en højere konverteringsrate ved at flytte call-to-action-knappen (CTA-knappen) under folden (f.eks. knappen “Køb nu”).

Der er forskellige grupper af besøgende

Måske er den tekst, der nu pludselig er over knappen, så stærk, at den besøgende bliver ekstra lokket til at konvertere. Eller er den besøgende, der alligevel scroller ned, også den besøgende med størst chance for at konvertere?

Min erfaring er, at der simpelthen ikke er noget nemt svar. En god løsning kan man finde, når man indser, at der er forskellige typer af besøgende. Den ene besøgende er ikke den anden, men du er nødt til at tage hensyn til forskellige grupper af besøgende på dit website. Dette bringer os til det næste punkt.

MBTI model


Myers-Briggs Type Indicator-modellen (MBTI) er en personlighedstest, der hjælper besøgende på webstedet til at forstå sig selv og andre bedre. Den er baseret på Carl Jung’s teori om psykologiske typer. MBTI-modellen har været anvendt i over 60 år og er den mest udbredte personlighedstest i verden.

MBTI-modellen består af fire personligheds præferencer:

 • Ekstravert vs. Introvert;
 • Følende vs. Intuitiv;
 • Tænkning vs. Følelse;
 • Dømmende vs. opfattende;

Ekstravert vs. Introvert

Ekstraverte mennesker er udadvendte og sociale. De får energi af at være sammen med andre og har en tendens til at være mere handlingsorienterede. De nyder at være i rampelyset og påtager sig ofte lederroller.

Introverte mennesker er mere reserverede og stille. De får energi af at være alene og har en tendens til at være mere reflekterende. De foretrækker ofte at arbejde bag kulisserne og foretrækker at undgå rampelyset.

Følelse vs. Intuition

Følende mennesker er konkrete tænkere. De kan lide at fokusere på det her og nu og er ofte meget detaljeorienterede. De foretrækker at bruge deres fem sanser til at indsamle oplysninger og kan lide at have alting velplanlagt på forhånd.

Intuitive mennesker er abstrakte tænkere. De kan lide at fokusere på det store billede og er ofte mere kreative. De foretrækker at bruge deres intuition til at indsamle oplysninger og er ofte mere spontane.

Tænkning vs. følelse

Tænkende mennesker er logiske og objektive. De kan lide at bruge deres fornuft til at træffe beslutninger og foretrækker ofte at holde deres følelser i skak. De har en tendens til at være saglige og kan nogle gange virke ufølsomme.

Følelsesmennesker er medfølende og subjektive. De kan lide at bruge deres følelser til at træffe beslutninger og foretrækker ofte at udtrykke deres følelser frit. De har en tendens til at være sympatiske og kan nogle gange virke overdrevent følelsesladede.

At dømme vs. at opfatte

Bedømmende mennesker er organiserede og beslutsomme. De kan lide at have alting på sin plads og foretrækker ofte at planlægge på forhånd. De har en tendens til at være punktlige og kan nogle gange virke ufleksible.

Perceptive mennesker er fleksible og tilpasningsdygtige. De kan lide at holde tingene åbne og foretrækker ofte at følge strømmen. De har en tendens til at være spontane og kan nogle gange virke uorganiserede.

MBTI og dit websteds publikum

MBTI-modellen (Myers-Briggs Type Indicator) er også en psykologisk model, der bruges til at identificere de personlige præferencer hos de besøgende på et websted. MBTI-modellen er baseret på 16 forskellige personlighedstyper, som kan forenkles til følgende fire:

 1. Konkurrencedygtig besøgende: beslutter sig hurtigt på grundlag af fakta
 2. Spontan besøgende: beslutter sig hurtigt på grundlag af følelser
 3. Metodisk besøgende: beslutter sig langsomt på grundlag af fakta
 4. Humane besøgende: beslutter sig langsomt på grundlag af følelser

For eksempel træffer den konkurrerende besøgende hurtigt beslutninger baseret på fakta. Den humane besøgende vil derimod ikke træffe hurtige beslutninger og er mindre opmærksom på fakta, men snarere på, hvad andre mener. I den ideelle situation skal du sørge for, at din side er skræddersyet til alle besøgende profiler. Så den bedste løsning kan være at placere en CTA-knap over og under fold.

MBTI-modellen kan være nyttig for besøgende på et websted på en række måder. Den kan hjælpe dem til at:

 • bedre at forstå sig selv;
 • bedre at forstå andre;
 • kommunikere mere effektivt;
 • løse konflikter mere effektivt;

Træk de rigtige konklusioner


Ved at bruge bedste praksis kan du lære meget om, hvor på en side hvilke komponenter er bedst placeret. Men vær opmærksom på, at det, der fungerer godt for virksomhed eller side A, ikke altid er den bedste løsning for virksomhed eller side B. Tag derfor bl.a. hensyn til kunderejsen, 80/20-reglen samt forskellige besøgende profiler.

For at optimere siderne yderligere er det uundværligt at teste en masse. Og når du tester, så gør det godt. Lad være med at teste flere komponenter på én gang, hvilket betyder, at du ikke kan relatere visse forskelle til den præcise årsag. Så lav en korrekt A/B-test eller multivariate test. På den måde sikrer du dig, at du altid drager de rigtige konklusioner.

Forrige indlæg
Brødkrumme Navigation: Top grunde til, at du har brug for den til SEO
Næste indlæg
Hvad er et Sitemap?
Lusi StudiosLusi Studios
15:32 22 Jun 22
Andrei did an amazing job! He helped in a very rushed time and he excelled at everything. Thanks again!
I am grateful and I would to thank Websites Seller for their support in site recovery and site transfer. Websites Seller just saved my business. Thank you!
Wouter GhysensWouter Ghysens
11:52 10 Sep 21
Looking for a Wordpress transfer from site A to site B, I found back Andrei from Wesites Seller on Google.He was very proactive in his approach, came with hundreds of ideas and lifetime experiences from other migrations. He knows the wordpress, the hosting and php database as the back of his pocket.And we worked out this migration very smooth. Together we solved it, and myself and my business are very pleased with his approach.100% recommendation & kudo's from out of Belgium!
Ioachim CiobanuIoachim Ciobanu
18:39 14 Jul 21
Websites Seller built my resume site. Deliverables were quickly completed, and I was asked for my feedback at each stage of development. All feedback I gave was implemented in a short time.Another great thing is that he comes with smart solutions, regarding stuff which I didn't initially think of (site security, Google site speed optimization and so on). Basically, he was great, staying in touch, keeping me updated and paid attention to what was most important for my site.Overall, I am very happy with the work done. I highly recommend this developer!
K CollinsK Collins
09:11 19 May 21
I needed help with website speed - to improve my core web vitals - without compromising the usability of my site. Andrei was extremely responsive, proactive and fast. And more importantly, he increased by website speed. Highly recommend him, and I will be using him going forward on all my projects.
js_loader

Tjenester

WordPress Website Maintenance Services

WordPress Vedligeholdelse Tjenester

WordPress-webstedsvedligeholdelses tjeneste, der giver sikkerhedskopiering i skyen, nødsupport, ugentlige websideopdateringer, hastighed og meget mere.

sally

WordPress Migration Tjeneste

Overfør dit WordPress-websted sikkert til en ny placering for 75 $. … Overfør dit websted til den nye vært.

lawyer-office

Webdesign til Advokater

Vi har specialiseret os i webdesign, internetmarkedsføring og SEO for advokater og advokater i hele Europa og USA.