Voorwaarden van de Dienst

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken, geeft u te kennen dat u dit beleid aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met dit beleid, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken. Als u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Als Websites Seller ernaar streeft om de allerbeste service te bieden, zijn er bepaalde richtlijnen en beleidslijnen die Websites Seller’s inspanningen en relaties met haar klanten moeten beheersen. Praktijken die in strijd zijn met deze richtlijnen en het beleid zijn ten strengste verboden en kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de diensten van Websites Seller. Dergelijke beslissingen zijn naar eigen goeddunken van Websites Seller. Onaanvaardbare praktijken omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Volwassen of pornografisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, expliciet seksueel of suggestief materiaal
 • Seksueel getinte producten of diensten (bv. escortdiensten), of ander seksueel getint materiaal
 • Naaktheid, inclusief airbrushing (uitzonderingen worden per geval toegestaan indien het om medische of artistieke doeleinden gaat)
 • Fetisj websites
 • Aanstootgevend of anderszins onsmakelijk materiaal
 • Inhoud of taalgebruik dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen
 • Bulk e-mailing hulpmiddelen
 • Verspreiding van internetvirussen of andere schadelijke of destructieve activiteiten
 • Hacken en kraken
 • Scams of phishing voor persoonlijke informatie
 • Fondsenwerving anders dan voor legale liefdadigheidsorganisaties (uitzonderingen worden per geval toegestaan naar goeddunken van de Websites-verkoper)
 • Gokken, kansspelen, loterijen en soortgelijke activiteiten
 • Schadelijke, bedreigende, gewelddadige, beledigende, treiterende, onrechtmatige, vulgaire, obscene, lasterlijke, inbreukmakende op andermans privacy, racistische, chauvinistische, etnisch beledigende, klachtwebsites of anderszins verwerpelijke inhoud of taal
 • Lasterlijke, haatdragende of wraakzuchtige inhoud of taal.
 • Hulpmiddelen om drugstesten te doorstaan of hulpmiddelen om leugendetectortesten te doorstaan.
 • Illegale activiteiten zoals ponzi-systemen, piramidespelen, frauduleus opladen van creditcards, schending van auteursrechten, plagiaat, softwarepiraterij, en alle ongeoorloofd gebruik van materiaal of inhoud dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendommen van derden.
 • MLM zonder een legitiem product of legitieme dienst, met een dekmantelproduct of -dienst, of waarbij de primaire bedoeling is nieuwe leden te werven in plaats van producten te verkopen.
 • Omgekeerde trechter systemen.
 • Contante schenking.
 • Illegale drugs of drugsparafernalia.
 • Medicijnen op recept en aanverwante inhoud.
 • Wonderkuren.
 • Valse documenten.
 • Opzettelijke of onopzettelijke schendingen van enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet.
 • Wederverkoop van enige Websites Seller diensten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontwerp diensten, updates, en WTD aan derden zonder een schriftelijke wederverkoop overeenkomst.
 • Spamming en alle andere vormen van ongevraagde berichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spam, kettingbrieven en junkmail.
 • Links naar andere sites die in strijd zijn met het beleid en de richtlijnen van Websites Seller.
 • Andere activiteiten, wettig of onwettig, die Websites Verkoper van slechte smaak acht of die nadelig zijn voor Websites Seller of Websites Seller’s andere klanten.

Websites Seller behoudt zich het recht voor om te weigeren te ontwerpen of host een account naar eigen goeddunken op elk gewenst moment.

Als een Websites Seller Klant, gaat u ermee akkoord om uw bedrijf uit te voeren op een legale en professionele manier. De Klant begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, video, berichten en ander materiaal (Content) op de website van de Klant de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant is.

De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle inhoud van de website en stemt ermee in Websites Seller schadeloos te stellen in geval van rechtszaken van derden die tegen de Klant worden aangespannen wegens de zakelijke praktijken van de Klant.

Websites Seller behoudt zich het recht voor om alle accounts die in strijd zijn met de letter of de geest van deze TOS te beëindigen.

Websites Seller kan ook naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, stoppen met het verlenen van diensten, of een deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als een account wordt beëindigd door Websites Seller voor een TOS overtreding van de Klant komt niet in aanmerking voor een volledige terugbetaling en eventuele terugbetaling is onderworpen aan de Annuleringskosten en Restitutiebeleid.

Als een Websites Seller Klant kunt u toegang hebben tot het bewerken van tools voor uw website. Klant kan bewerken, toevoegen of verwijderen van inhoud aan de website op elk gewenst moment. Met dit begrip Websites Seller kan wel of niet vooraf screenen inhoud.

Websites Seller heeft het recht (maar niet de verplichting) om vooraf te screenen en te weigeren of verwijderen van alle inhoud naar eigen goeddunken. Klant gaat ermee akkoord dat de Klant draagt alle risico’s in verband met het gebruik van alle inhoud, bewerkt of geschreven door Websites Seller of niet, met inbegrip van enig vertrouwen op nauwkeurigheid, bruikbaarheid of volledigheid.

Klant erkent dat Websites Seller kan toegang krijgen tot, bewaren en openbaar maken van de account van de Klant informatie en inhoud indien daartoe verplicht door de wet of in een goed vertrouwen overtuiging dat een dergelijke toegang, behoud, of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan juridische processen, de TOS af te dwingen, klantenservice te bieden of de rechten, eigendommen of veiligheid van Websites Seller en het publiek te beschermen.

De Klant erkent het wereldwijde karakter van het internet en stemt ermee in zich te houden aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud. Meer in het bijzonder stemt de Klant ermee in zich te houden aan:

 1. alle wetten en voorschriften met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten, of het land waar de Klant verblijft en/of zaken doet, en
 2. alle wet- en regelgeving betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, met inbegrip van de regelgeving betreffende de grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens.

Met de hulp en inbreng van de Klant, zal Websites Seller de website ontwikkelen. Voordat het werk aan een website kan beginnen, moet de Klant deze Servicevoorwaarden elektronisch accepteren. De Klant kan inhoud aan Websites Seller voorleggen via het online Web Center van Websites Seller.

Bij het indienen van inhoud, links naar voorbeeld sites die de Klant leuk vindt zijn voor algemene informatieve doeleinden en helpen Websites Seller met het ontwerp van de Klant aangepaste website. De functionaliteit en details van de voorbeeldsites zullen niet worden gedupliceerd, tenzij deze functionaliteit en details specifiek zijn opgenomen en gespecificeerd in de factuur van Websites Seller en/of de samenvatting van de databasespecificaties en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Websites Seller zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie, typefouten of spelfouten in een van de inhoud goedgekeurd door de Klant en gepubliceerd op de website. De Klant zal via e-mail op de hoogte worden gebracht wanneer de website live is.

De Klant moet zijn eigen WordPress template indienen, of het Websites Seller’s Team vragen naar alternatieven te zoeken. De Klant moet het Websites Verkoper’s Team zo veel mogelijk details sturen over zijn toekomstige website.

Het tijdsbestek wordt berekend op deze manier: 60% Informatie indienen van de klant – 40% WordPress Site Ontwikkeling.

Klant begrijpt, stemt ermee in en erkent dat Websites Seller geen garantie geeft voor een tijdschema voor de voltooiing van ELKE website. Dit is deels omdat het moeilijk is om een website te voltooien zonder ontwerp goedkeuringen en deelname van de Klant.

Bovendien, als de Klant blijft aanvullende inhoud in te dienen tijdens het ontwikkelingsproces, of extra wijzigingen in de site ontwerp vraagt, wordt de voltooiing tijd frame verhoogd.

Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de voltooiingsdatum van een website omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de complexiteit van het project (en) van de Klant, de beschikbaarheid van het personeel van Websites Seller, de boekhoudkundige status van het account van de Klant, enz.

Als Klant niet reageert op Websites Seller communicatie en, als gevolg daarvan, Websites Seller is niet in staat om te beginnen of de website te voltooien, Klant is nog steeds verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontwerp aankoopprijs, set-up kosten, verbeteringen gekocht en maandelijkse hosting kosten die beginnen op te lopen vanaf de datum van verkoop.

Als de website van de Klant aangepaste programmering, functionaliteit, flash, e-commerce of het gebruik van een database vereist, zal de totale ontwikkelingstijd worden verlengd.

Klant is verantwoordelijk voor het testen van de functionaliteit van de website op verzoek van Websites Seller voor goedkeuring, en kennisgeving dat de website is voltooid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, functionaliteit van alle website pagina’s, database, e-commerce winkel, betalingsfuncties, galerijen, forums etc.

Klant website kan live worden geplaatst zodra het website-ontwerp is voltooid door Websites Seller. Extra functies, zoals aangepaste database programmering, flash-programmering, enz., zullen worden toegevoegd aan de site als ze zijn voltooid.

De website kan live worden geplaatst binnen 30 dagen na aankoop als Websites Seller is verplicht om de inhoud en het ontwerp te voltooien zonder volledige input van de Klant of inhoud van de Klant.

De Klant begrijpt en stemt ermee in dat als de Klant niet binnen 5 werkdagen reageert op het verzoek van Websites Seller voor goedkeuring en kennisgeving dat de website is voltooid en live is gezet, de website samen met de functionaliteit van de website en verleende diensten, geacht wordt te zijn goedgekeurd door de Klant en de Klant stemt ermee in dat diensten zijn verleend en de functionaliteit van de website is getest en goedgekeurd door de Klant.

De Klant begrijpt en stemt ermee in dat indien de Klant niet reageert op verzoeken om ontbrekende informatie een definitieve kennisgeving naar de Klant zal worden gestuurd. Als de Klant niet binnen 5 werkdagen reageert op de kennisgeving van Websites Seller of verzoeken om ontbrekende informatie, wordt de website, samen met de functionaliteit van de website en de geleverde diensten, geacht te zijn goedgekeurd door de Klant, en wordt de website live genomen met de ontbrekende informatie “as-is” of “under construction”.

In het geval dat Websites Seller alle werkzaamheden voltooit volgens de oorspronkelijke verkoop en database write ups, behoudt Websites Seller zich het recht voor om de site live te zetten en het werk als voltooid te beschouwen zonder toestemming van de Klant als de Klant geen goedkeuring van het werk zal geven.

De Klant begrijpt dat de aankoop en ontwikkeling van de website een specifiek aantal pagina’s, kenmerken en/of functionaliteit omvat. De Klant factuur en / of Database Specificaties Overzicht vermeldt de specifieke functies, functionaliteit en het aantal pagina’s gekocht. De website bevat alleen de gekochte items.

Indien de Klant extra functies, functionaliteit of pagina’s wenst, kan de Klant een prijsopgave aanvragen om deze aan te schaffen als extra uitbreidingen op de website. Extra werk gevraagd door de klant buiten de reikwijdte van het gekochte werk kan in rekening worden gebracht tegen een uurtarief of als specifieke uitbreidingen.

Websites Seller gaat akkoord met het bouwen van een website en / of database volgens de specificaties vermeld in de oorspronkelijke verkoop en de oorspronkelijke factuur.

Eventuele toevoegingen of wijzigingen gevraagd buiten de reikwijdte van de oorspronkelijke verkoop, hetzij voorafgaand aan de aangepaste website live gaan, of nadat de site is live gegaan, zal worden gefactureerd op standaard uurtarief Websites Seller’s.

Websites Seller is niet verplicht om de Klant verzoeken of wijzigingen buiten de reikwijdte van het werk op de oorspronkelijke factuur te voltooien.

Als Websites Seller niet akkoord gaat met verzoeken of wijzigingen van de Klant, is de Klant nog steeds verplicht om alle gemaakte en verschuldigde kosten te betalen.

Websites Seller garandeert geen tijdschema voor de voltooiing van ELKE aangepaste database of aangepaste programmering voltooid door Websites Seller of een Websites Seller Partner. Als de database wordt voltooid door Websites Seller Een aangepaste “Database Specificaties Samenvatting” kan worden voorgelegd aan de Klant.

Websites Seller stemt ermee in om de database ontwerp te voltooien volgens de specificaties geschetst. Als de Klant niet binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen of reageert op de samenvatting van de databasespecificaties, wordt deze geacht te zijn aanvaard door de Klant en kan de Websitesverkoper doorgaan met de ontwikkeling van de aangepaste database zoals beschreven.

Een samenvatting van de specificaties van de database mag niet worden voorgelegd aan de Klant voor de aankoop van vooraf gebouwde databasemodules en e-commerce store modules. Als de Klant wijzigingen in een vooraf gebouwde database, vooraf gebouwde databasemodule of e-commerce store module wenst, worden de wijzigingen aan de Klant gefactureerd tegen het standaard uurtarief van Websites Seller.

Er is geen garantie dat wijzigingen die door Websites Seller aan een pre-packaged database, pre-built database module, of e-commerce store module zal werken. Klant stemt ermee in kosten geldig zijn en stemt ermee in te betalen voor alle gemaakte kosten voor de Klant gevraagde wijzigingen in voorverpakte databases, vooraf gebouwde databases modules, of e-commerce store modules.

Zodra het werk is begonnen op een database of aangepaste programmering is er geen restitutie indien geannuleerd.

Klant is verantwoordelijk voor het testen van de functionaliteit van de website op verzoek van Websites Seller voor goedkeuring en kennisgeving dat de website is voltooid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het testen van de functionaliteit van de aangepaste database of programmering. Bij goedkeuring van de Klant van de website om live te gaan, Klant stemt ermee in diensten zijn verleend en functionaliteit van website is getest en goedgekeurd door de Klant.

Websites Seller zal instrueren Klant met betrekking tot het gebruik van de aangepaste database en het invoeren van gegevens met betrekking tot dergelijke database. Het invoeren van gegevens is echter uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Als de Klant Websites Seller verzoekt om gegevens in de database in te voeren, zal de Klant in rekening worden gebracht, en stemt ermee in te betalen, voor dergelijke gegevensinvoer tegen de standaardgegevensinvoertarieven van Websites Seller.

Klant zal worden voorzien van instructies voor het invoeren van producten in de winkel. Als de Klant Websites Seller verzoekt om producten in de winkel in te voeren namens de Klant, zal de Klant in rekening worden gebracht, en stemt ermee in te betalen, voor elk product dat aan de winkel wordt toegevoegd tegen de standaard tarieven van Websites Seller voor het invoeren van producten. Klant is verplicht om winkel inhoud in te dienen bij Websites Seller via Websites Seller’s inhoud spreadsheet.

De e-commerce winkel module is pre-built en eventuele wijzigingen in het uiterlijk of de functionaliteit van de pre-built winkel vereisen aangepaste programmering. De Klant zal worden gefactureerd op standaard uurtarief Websites Seller’s voor gevraagde wijzigingen. (Zie Database/Programmering)

Klant is verantwoordelijk voor het testen van de functionaliteit van de e-commerce winkel op verzoek Websites Seller’s voor goedkeuring en kennisgeving dat de website is voltooid. Dit omvat maar is niet beperkt tot het testen van de betalingsfunctionaliteit. Websites Seller is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van diensten van derden, zoals, maar niet beperkt tot, merchant account, of gateway. Bij goedkeuring van de Klant van de website om live te gaan, Klant stemt ermee in diensten zijn verleend en functionaliteit van de website is getest en goedgekeurd door de Klant.

De klant kan verbeteringen aan de website kopen op het ogenblik van de initiële verkoop of op elk ogenblik daarna. Verbeteringen aan de website kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aangepaste programmering, database, flash, e-commerce, logo’s, galerijen, rollovers, enz. Klant verzoeken voor verbeteringen aan de oorspronkelijke verkoop zal verschuldigd zijn en apart gefactureerd op het moment van aanvraag. De maandelijkse hosting prijs zal worden aangepast aan de gevraagde verbeteringen of het hosting pakket geselecteerd door Client.

Sommige uitbreidingen zoals, maar niet beperkt tot, flash, custom programming, functionaliteit, etc, kunnen vereisen dat een specificaties samenvatting wordt voorgelegd aan de Client. Als de Klant geen bezwaar maakt tegen de specificaties samenvatting binnen 5 werkdagen, zal de samenvatting worden geacht te zijn aanvaard, en Websites Seller zal doorgaan met de ontwikkeling zoals geschetst.

Zodra het werk is begonnen op uitbreidingen gekocht door de Klant is er geen restitutie indien geannuleerd. Verbeteringen of extra diensten gekocht na de initiële verkoop zijn afzonderlijke aankopen en zijn in aanvulling op en los van de oorspronkelijke verkoop. Als een klant een verbetering annuleert, wordt de oorspronkelijke verkoop niet geannuleerd.

Hoewel Websites Seller geen garantie geeft voor een tijdschema voor de voltooiing van een website op maat, kan het een optionele versnelde service aanbieden aan de Klant tegen een vergoeding. Versnelde service is niet beschikbaar voor alle accounts en alle verzoeken voor versnelde service moet worden goedgekeurd door Websites Seller naar eigen goeddunken. Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat Klant het gebruik van versnelde service niet garandeert dat de website van de Klant met inbegrip van de bijbehorende ontwerp, verbeteringen, databases, e-commerce winkels, flash, enz. sneller zal worden voltooid dan ze zouden zijn zonder het gebruik van de versnelde service.

De versnelde service vergoeding zorgt er alleen voor dat Websites Seller redelijke inspanningen zal leveren om sneller ontwerpers en programmeurs toe te wijzen aan de account in een poging om de ontwikkeling te vergemakkelijken dan het geval zou zijn onder het gewone ontwikkelingsproces.

Het succesvolle gebruik van versnelde service is afhankelijk van tijdige aanvaarding door de Klant van de Servicevoorwaarden, betaling van alle verschuldigde vergoedingen, indiening van inhoud via het online webcentrum en aanvaarding van alle projectspecificatiedocumenten opgesteld door Websites Seller en tijdige samenwerking van de Klant met Websites Seller in een verzoek om informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de website.

Als versnelde service wordt aangeboden aan de Klant door Websites Seller, kan de Klant worden gepresenteerd met een geschatte datum van voltooiing. Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat dergelijke geschatte data van voltooiing slechts schattingen zijn en alleen van toepassing kunnen zijn op een bepaald element van de website, d.w.z. database, flash, e-commerce, ontwerp, en niet noodzakelijkerwijs op meerdere elementen van de website of op de website collectief.

In geen geval zal Websites Seller garanderen dat de respectieve deel of delen van de website onder voorbehoud van de geschatte datum van voltooiing eerder dan de geschatte datum van voltooiing te worden voltooid. Mochten zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken om het gedeelte of gedeelten van de website die onderhevig zijn aan de geschatte datum van voltooiing te voltooien tegen de geschatte datum van voltooiing, met inbegrip van maar niet beperkt tot Klant niet aan Websites Seller te voorzien van gevraagde informatie in een tijdige wijze, Websites Seller behoudt zich het recht voor om de geschatte datum van voltooiing dienovereenkomstig te wijzigen of om de versnelde diensten te annuleren en een deel van de versnelde dienst vergoeding terug te betalen aan Klant.

In geen geval zal het terug te betalen deel van de bespoedigde service vergoeding groter zijn dan vijftig procent (50%) van de bespoedigde service vergoeding. Ongeacht of het werk is voltooid op de geschatte datum van voltooiing, blijft de Klant aansprakelijk aan Websites Seller voor alle andere kosten in verband met de ontwikkeling van de website.

Klant kan kopen tegen een extra maandelijkse kosten extra diensten aangeboden door Websites Seller. Extra maandelijkse diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het Web Traffic Director-programma (WTD), spamfilters, en back-up software.

Extra maandelijkse diensten omvatten een maandelijkse vergoeding die wordt gemaakt en gefactureerd elke maand vanaf de datum van aankoop van de extra service. Websites Seller zal geen restitutie van kosten voor aanvullende diensten of betaald door de Klant voorafgaand aan de annulering ingangsdatum voor de extra service.

Alle gefactureerde en opgelopen vergoedingen zijn geldig en Klant stemt ermee in te betalen. Aanvullende diensten gekocht kan worden geannuleerd met 30 dagen schriftelijke kennisgeving.

Websites Seller’s technische ondersteuning afdeling moet worden gecontacteerd op office@websitesseller.com voor eventuele problemen met de Klant e-mailaccounts of eventuele problemen met hosting of functionaliteit van de website nadat de website live is. Websites Seller biedt technische ondersteuning voor e-mail en down time problemen die worden veroorzaakt door Websites Seller.

Tech ondersteuning is beschikbaar voor een vergoeding per gebeurtenis en tegen een uurtarief voor alle andere technische ondersteuning problemen. Klant stemt ermee in te betalen voor technische ondersteuning diensten gevraagd door de Klant tegen uurtarief Websites Seller’s en dat Websites Seller kan de rekening van de Klant voor dergelijke technische ondersteuning vergoedingen in rekening brengen.

Als de Klant gebruikmaakt van de technische ondersteuningsdiensten van Websites Seller, met inbegrip van maar niet beperkt tot schermdeelsessies, erkent en begrijpt de Klant dat Websites Seller niet garandeert dat de technische ondersteuningsdiensten zullen voldoen aan de vereisten van de Klant of vrij van fouten zullen zijn.

Websites Seller streeft ernaar de beste beschikbare service te bieden. Klachten of problemen met de klantenservice moeten worden gemaild naar office@websitesseller.com

Het kan zijn dat de klant wijzigingen of updates wil aanbrengen aan de live website die Websites Seller host. De meeste wijzigingen kunnen worden aangebracht met behulp van de online editors van Websites Seller. De online editors zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle websites, of alle pagina’s van een website. Beschikbaarheid van de online editors is afhankelijk van de functionaliteit en specificaties die nodig zijn voor de website van de Klant.

Indien de Klant wenst dat Websites Seller wijzigingen aanbrengt aan de website, kan ontwerptijd worden ingekocht tegen een uurtarief of in blokken van ontwerptijd als een Design Service Contract.Websites Seller is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen die de Klant aanbrengt aan de website, of indien de Klant de website breekt.

Tijd die nodig is door Websites Seller om wijzigingen gemaakt door de Klant te herstellen zal worden gefactureerd aan de Klant op standaard uurtarief Websites Seller’s of Websites Seller kan gebruik maken van ontwerptijd die is gekocht door de Klant.

Flash-updates en PHP-updates worden beschouwd als uitbreidingen of aanvullende diensten gekocht, en zijn geen ontwerp updates van de website. De juiste vergoeding zal in rekening worden gebracht voor de aankoop van elke verbetering. De tijd van het Design Service Contract mag niet worden gebruikt voor Flash updates of PHP updates die door de Klant zijn aangeschaft. Flash en PHP Service Contracten kunnen ook beschikbaar zijn voor aankoop.

Klant is verantwoordelijk voor de aankoop en verlenging van domeinnamen en zal rechtstreeks worden gefactureerd door domeinnaam provider voor de jaarlijkse vernieuwing vergoedingen. Klant stemt ermee in te betalen Websites Seller voor domeinnamen gekocht en / of verlengd door Websites Seller namens Klant.Domeinnamen gekocht door Websites Seller namens Klant en website ontwerpen, databases, winkels, of programma’s gemaakt door Websites Seller zijn het eigendom van Websites Seller totdat Klant heeft betaald alle vergoedingen, inclusief een volledig jaar van de maandelijkse hosting. .

Sham aankopen van sites mogen niet worden verhandeld met de bedoeling en/of het resultaat van het laten bouwen van een site, om vervolgens de site over te zetten naar een andere hosting provider. Klanten kunnen hun eenjarige hostingovereenkomst afkopen door 12 maanden hosting vooruit te betalen als ze de domeinnaam en inhoud willen overdragen aan het beheer van de klant vóór een jaar van betaalde maandelijkse hosting. Websites Seller behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een kopie van alle website ontwerpen, databases, winkels, flash, programma’s, geschriften, of enig ander werk gemaakt voor de Klant voor bewijskrachtige doeleinden te behouden.

Bij overdracht van domein en / of website aan de Klant of een andere dienstverlener, op elk moment, Klant stemt ermee in dat Websites Seller heeft voldaan volledig aan haar verplichting jegens de Klant, en Websites Seller is vrijgesteld van alle vroegere en toekomstige verplichtingen jegens de Klant. Extra werk en/of hosting gedaan voor de Klant moet schriftelijk worden overeengekomen en betaald door de Klant. Websites Seller behoudt zich het recht voor om domeinna(a)m(en) over te dragen aan Klant op elk gewenst moment. Bij ontvangst van een rechtszaak of intellectueel eigendomsgeschil kan Websites Seller op elk moment domeinnaam overdragen aan Klant.

Domeinnamen worden gekocht via een derde partij service op naam van de Klant. Websites Seller kan de beschikbaarheid van domeinnamen niet garanderen en is niet aansprakelijk voor een domeinnaam die niet beschikbaar is voor aankoop na de initiële verkoop. Indien een domeinnaam niet beschikbaar is voor aankoop zal Websites Seller de Klant helpen bij het selecteren en aankopen van een alternatieve domeinnaam.

Als Klant ophoudt met het betalen van maandelijkse hosting of andere verschuldigde vergoedingen eigendom van alle domeinnamen gekocht door Websites Seller namens Klant of beheerd door Websites Seller worden overgedragen aan Websites Seller. Websites Seller kan toestaan dat domeinnaam te vervallen, kan domeinnaam vernieuwen en de eigenaar blijven, of Websites Seller kan de domeinnaam verkopen naar eigen goeddunken en ten behoeve van Websites Seller’s enige voordeel.

Websites Seller biedt een 14-dagen tevredenheidsgarantie. Websites Seller zal doorgaan met het wijzigen en aanpassen van de website van de Klant naar de wens van de Klant, binnen 14 dagen vanaf de datum van de verkoop of totdat de website live wordt genomen, afhankelijk van wat het eerst komt, zonder extra kosten, op voorwaarde dat deze herzieningen deel uitmaken van de oorspronkelijke verkoop en geen uitbreidingen zijn van de oorspronkelijke verkoop. Wijzigingen aan de website die worden aangebracht na 14 dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke verkoop, of nadat de website in gebruik is genomen, zullen eerst in rekening worden gebracht op basis van de beschikbare ontwerptijduren van de Klant op basis van het maandelijkse hostingpakket dat door de Klant is aangeschaft.

Wijzigingen aan de website die de ontwerptijd uren overschrijden zullen worden gefactureerd aan de Klant op Websites Seller’s standaard uurtarief boven de initieel betaalde ontwerp vergoeding. Websites Seller garandeert niet dat de ontworpen website precies zal zijn wat de Klant voor ogen heeft. Websites Seller’s beste inspanning zal worden gegeven voor de 14-dagen tevredenheidsgarantie, maar Websites Seller is niet verplicht om meerdere redesigns of wijzigingen te voltooien.

Hoewel Websites Seller kan instemmen met gevraagde wijzigingen aan te brengen en de ontwerptijd van de Klant te factureren of de Klant rechtstreeks te factureren, is Websites Seller niet verplicht om verzoeken of wijzigingen van de Klant buiten de 14-dagen tevredenheidsperiode te voltooien. Als Websites Seller niet akkoord gaat met verzoeken van de Klant of wijzigingen, gaat de Klant akkoord en is nog steeds verplicht om alle gemaakte en verschuldigde kosten te betalen.

Websites Seller, naar eigen goeddunken, kan beëindigen van de dienst en verwijderen en weggooien van alle inhoud, om welke reden, met inbegrip van en zonder beperking, voor een gebrek aan gebruik, of als Websites Seller van mening is Klant heeft geschonden de TOS. Websites Seller kan ook naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, stoppen met het verstrekken van diensten, of een deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Klant gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van de toegang tot Websites Seller’s diensten onder enige bepaling van deze TOS kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving en dat Websites Seller kan deactiveren of verwijderen Klant’s account en alle gerelateerde informatiebestanden. Klant gaat ermee akkoord dat Websites Seller niet aansprakelijk zal zijn jegens Klant of een derde partij voor beëindiging van de diensten. Betaalde accounts die worden beëindigd, worden niet terugbetaald.

Websites Seller kan opschorten of te beëindigen accounts, en afsluiten website voor accounts die worden achterstallige voor meer dan 30 dagen, in welk geval Klant blijft verantwoordelijk voor elke onbetaalde saldo verschuldigd is aan Websites Seller. Kosten voor maandelijkse hosting zal blijven oplopen voor delinquent accounts totdat Client’s een jaar hosting verplichting is voldaan, zelfs als account is opgeschort of beëindigd.

Websites Seller behoudt zich ook het recht voor om te stoppen met het ontwerpen van de website van de Klant op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken van Websites Seller, met een passende terugbetaling aan de Klant. In geen geval is het terugbetaalde bedrag hoger dan het door Websites Seller geïncasseerde bedrag.

Als de Klant een account annuleert voordat het werk is voltooid of site live is, wordt een annuleringsvergoeding ingehouden volgens de Cancellation Fee and Refund Policy. Klant gaat ermee akkoord dat alle gemaakte en gefactureerde kosten voorafgaand aan de annulering ingangsdatum geldig zijn en Klant gaat ermee akkoord te betalen. Op verzoek tot beëindiging van de diensten zal de website worden verwijderd. Een back-up kopie van de website wordt niet onderhouden door Websites Seller.

Klant stemt ermee in om alle hosting vergoedingen en aanvullende diensten vergoedingen verschuldigd vanaf het moment van verkoop tot de annulering ingangsdatum, en op een minimum voor hosting vergoedingen voor een jaar te betalen. Overdracht van een domeinnaam aan een andere provider of niet-gebruik van de hosting-account van de Klant vormt geen beëindiging van de account. Klant moet Websites Seller schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen om de accountdiensten te beëindigen en verdere maandelijkse hostingkosten te vermijden.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bevestiging te krijgen van Websites Seller dat het verzoek tot beëindiging is ontvangen en er geen verdere hostingkosten in rekening zullen worden gebracht.

Klant kan hosting diensten beëindigen met 30 dagen schriftelijke kennisgeving, na een volledig jaar van betaalde hosting. De effectieve datum van opzegging is 30 dagen vanaf de datum van ontvangst door Websites Seller van de schriftelijke kennisgeving om te annuleren. Eventuele maandelijkse kosten gepland om te factureren na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving te annuleren, maar vóór de effectieve datum van annulering zijn geldig en Klant stemt ermee in te betalen.

Als Klant niet heeft betaald alle ontwerp, verbetering, hosting en aanvullende diensten vergoedingen verschuldigd zijn, zijn deze vergoedingen volledig verschuldigd op het moment van annulering en Klant machtigt Websites Seller om alle uitstaande vergoedingen te innen, onder voorbehoud van de Annulering Fee en Restitutiebeleid. Klant begrijpt alle lopende facturering voor het ontwerp vergoeding termijnen eerder overeengekomen zal niet worden geannuleerd.

WEBSITE ONTWERP/ONTWIKKELING – Restituties van de voor de ontwikkeling van de website betaalde vergoedingen kunnen worden verleend voor rekeningen die binnen 14 dagen na de eerste verkoop en vóór de voltooiing van de website worden geannuleerd volgens het onderstaande schema:

A) Een minimum van 50% annuleringskosten zal worden ingehouden door Websites Seller op geannuleerde accounts, zelfs als er geen werk is begonnen en geen inhoud nog ingediend door de Klant.
B) Een minimum van een 75% annuleringskosten zal worden ingehouden door Websites Seller op geannuleerde accounts als het werk is gepresenteerd aan de Klant, of Websites Seller heeft meerdere pogingen gedaan om te werken met de Klant, en de Klant heeft niet gereageerd op deze pogingen.
C) Een 100% annuleringskosten zal worden ingehouden door Websites Seller en GEEN RESTITUTIES afgegeven als alle wijzigingen en / of aanpassingen gevraagd door de Klant zijn voltooid door Websites Seller. Geen restitutie zal worden afgegeven op een website geannuleerd nadat diensten zijn verleend, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ontwerp werk is voltooid en / of de website live genomen.
D) 100% annuleringskosten zullen worden gehandhaafd en GEEN restitutie zal worden afgegeven door Websites Seller als opdrachtgever annuleert na 14 dagen na de eerste verkoop.
MINIMUM ANNULERINGSKOSTEN – Klant gaat ermee akkoord dat een minimale annuleringskosten van 50% zal worden ingehouden door Websites Seller op alle geannuleerde accounts, zelfs als er geen werk is begonnen. De annuleringskosten worden in rekening gebracht aan Websites Seller te compenseren voor up-front kosten en verleende diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, kosten gemaakt voor de aankoop van domeinnaam (en) voor het ontwikkelen van de website, beveiligen serverruimte, het creëren van de tijdelijke website of ruimte spaarder, werknemer kosten, marketing, en overhead kosten.

ENHANCEMENT VERKOOP – Een 100% annuleringskosten zal worden ingehouden door Websites Seller en GEEN restitutie zal worden afgegeven zodra het werk is begonnen op alle verbeteringen gekocht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, databases, programmering, logo’s, flash, galerijen, rollovers, e-commerce winkels, veiligheidscertificaten, design tijd, domeinnamen, enz. Een minimum annuleringsvergoeding van 50% zal worden ingehouden op geannuleerde versnelde diensten.

De klant gaat ermee akkoord dat een minimum annuleringskost van 50% zal worden ingehouden door de websiteverkoper op alle geannuleerde onderhoudsaankopen indien de annulering gebeurt binnen de 14 dagen na de verkoop van het onderhoud en indien het werk nog niet begonnen is. Websites Seller zal GEEN TERUGBETALING geven indien de Klant annuleert na 14 dagen van de verkoop van de verbetering. De verbeteringen of de extra diensten die na de eerste verkoop worden gekocht zijn afzonderlijke aankopen en zijn in aanvulling op en gescheiden van de oorspronkelijke verkoop. Indien een Klant een verbetering annuleert, wordt de oorspronkelijke verkoop niet geannuleerd.

Door het aanvaarden van een volledige terugbetaling of een terugbetaling verminderd met de annuleringskosten, stemt de Klant ermee in dat de zaak volledig is geregeld en ontslaat de Websites Seller, zijn functionarissen, eigenaars, leden, agenten en werknemers van alle contractuele verplichtingen en ziet af van alle vorderingen van welke aard dan ook, met inbegrip van juridische stappen, tegen de functionarissen, eigenaars, leden, agenten en werknemers van de Websites Seller.

WORDPRESS ONDERHOUD SERVICE TERUGBETALING

Als u een fout heeft gemaakt en de dienst heeft gekocht zonder de bedoeling, kunt u om terugbetaling vragen in de eerste 12 uur nadat u de betaling heeft gedaan. Na 12 uur vindt geen restitutie meer plaats. Dit geldt voor zowel maandelijkse als jaarlijkse plannen.

Betalingen voor de Website Onderhoud plannen worden niet gerestitueerd, en ik geef geen pro rata restituties voor vooruitbetaalde kosten. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan, is het niet gerestitueerd. Alle Setup vergoedingen worden niet gerestitueerd als het wordt toegepast op de kosten die onmiddellijk worden gemaakt door WebsitesSeller.com in het initiëren van diensten. Als een project wordt geannuleerd of uitgesteld, worden alle betaalde bedragen behouden door WebsitesSeller.com en indien van toepassing, een vergoeding voor alle werkzaamheden die verder gaan dan wat al is betaald voor zal worden betaald door de klant.

Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de diensten van Websites Seller eigendoms- en vertrouwelijke informatie kunnen bevatten die beschermd is door intellectuele- en eigendomsrechtenwetten. Klant stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Websites Seller diensten te exploiteren.

Klant stemt er hierbij mee in dat alle informatie of ideeën die op enigerlei wijze bij Websites Seller worden ingediend, door Websites Seller kunnen worden gebruikt zonder compensatie of aansprakelijkheid jegens Klant voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen van websites, databases, e-commerce en het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van andere producten. Deze bepaling is niet van toepassing op de inhoud van de Klant of op persoonlijke informatie die onderworpen is aan het Privacybeleid van Websites Seller.

Klant geeft hierbij toestemming aan Websites Seller om monsters of links te gebruiken naar de aangepaste website van de Klant ontworpen door Websites Seller voor marketing- en reclamedoeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, gebruik in het online portfolio van Websites Seller.

Websites Seller kan contracteren met Contract Service Providers om een deel of het geheel van de aangepaste website van de Klant te voltooien. De Klant stemt ermee in geen zaken te doen rechtstreeks met de Contract Service Provider, noch om de betaling aan de Contract Service Provider of een werknemer van Websites Seller rechtstreeks voor diensten over te maken.

Alle betalingen voor geleverde diensten moeten rechtstreeks worden overgemaakt aan Websites Seller. Contract Service Providers zijn onafhankelijke contractanten en zijn verplicht om bedrijfsbeleid en procedures te volgen.

Contract Service Providers zijn voorzien van alleen de informatie die nodig is om het ontwerp of de ontwikkeling deel van de website van de Klant te voltooien en hebben geen toegang tot persoonlijke informatie van de Klant, met inbegrip van betalingsinformatie.

Het gebruik van de diensten van de Websitesverkoper door de KLANT IS EIGEN RISICO VAN DE KLANT. Websites Seller’s DIENSTEN WORDEN VERSTREKT “IN DE HUIDIGE STAAT”. Websites Seller DISCLAIMS TO THE FULL EXTENT PERMITED BY LaWIT ALLE GARRANTIES VAN EEN ANDERE KWANTIE, EXPRESS OF IMPLIED, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLIED WARRANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN PARTICULIER DOEL EN NIET-BINNENRECHTING VAN EIGENDOMSRECHTEN. Websites Seller DISCLAIMS any WARRES REGARDING Websites Seller’S SERVICES INCLUDING THAT THEY WILL MEET CLIENT’S REQUIREMENTS, THAT THEY WILL UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE. Websites Seller DISCLAIMS any WARRANTIES REGARDING THE RESULTS TH MAY BE BETAINED FROM THE USE OF Websites Seller’S SERVICES, INCLUDING RESULTING SALES AND WEB TRAFFIC. Websites Seller ONTKENT ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE MARKETING VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERKOOP OF WEBSITE van de KLANT. Websites Seller ONTKENT ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DIE WORDEN GEKOCHT, AANGEBODEN OF VERKRIJGEN DOOR DE DIENSTEN VAN Websites Seller, OF LINKS DIE DIE DE DIENSTEN VAN Websites Seller VERSTREKKEN, alsmede VOOR INFORMATIE OF ADVIES DIE DOOR Websites Seller WORDEN VERSTREKT OF VERKRIJGEN DOOR LINKS DIE DOOR DE DIENSTEN VAN HIT WORDEN VERSTREKT.

KLANT ONDERSTREEPT EN KOMT OVEREEN dat ALLE MATERIALEN DIE WORDEN GE DOWNLOAD OF OOK WORDEN VERKRIJGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE Websites Seller OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT WORDEN GEDAAN EN DAT DE KLANT ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE KLANT OF VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE HET GEVOLG IS VAN DE DOWNLOAD VAN ZIJN MATERIALEN.

SOMMIGE LANDEN, STATEN OF JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT.

KLANT ONDERSTREEPT EN KOMT OVEREEN dat Websiteseller, ZIJN SUBSIDIARIEËN, AFFILIATEN, OFFICIERS, EN WERKNEMERS NIET KLAAR ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE of PUNITIEVE SCHADE, EXEMPLARIELE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOEDEWIL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE INTANGIBELE VERLIES (EVEN ALS DE VERKOPER VAN Websites GEADVISITEERD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE). DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ALS DE SCHADE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HIT, HET BETROKKEN ZIJN MET DE DIENSTEN VAN HIT, OF VAN DE ONDERBREKING, SCHORSING OF BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN VAN DE Websites VERKOPER (INCLUSIEF DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN). DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, voor de kosten van het verkrijgen van vervangende goederen of diensten als gevolg van gekochte of verkregen producten of diensten of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via de diensten van de WebsitesSeller of voor ongemachtigde toegang tot of wijziging van gegevens of transmissies van de KLANT en enige uitspraken of gedragingen van een derde of enige andere zaken die betrekking hebben op de diensten van de WebsitesSeller. Dergelijke beperking is verder van toepassing met betrekking tot de uitvoering of niet-uitvoering van de diensten of enige informatie of handelswaar die is opgenomen op of op enige wijze is gekoppeld aan de diensten van de WebsiteSeller.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP DE KLANT VAN TOEPASSING ZIJN.

Zonder het voorgaande te beperken, onder geen enkele omstandigheid zal Websites Seller aansprakelijk zijn voor enige vertraging of mislukking in prestaties die direct of indirect voortvloeien uit handelingen van de natuur, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot, internet storingen, computerapparatuur storingen, telecommunicatie-apparatuur storingen, andere apparatuur storingen, elektrische stroomstoringen, stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, of andere ongevallen, ziekte, ongevallen, daden van God, oorlog, acties van de overheid, orders van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, niet-nakoming van derden, of verlies van of schommelingen in warmte, licht of airconditioning. Websites Seller’S volledige aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, zal worden beperkt tot de volledige terugbetaling van alle gelden betaald aan Websites Seller.

De Klant doet afstand van alle onrechtmatige vorderingen, risicoaansprakelijkheidsvorderingen en alle andere wettelijke en billijke vorderingen voor zover wettelijk toegestaan tegen de Verkoper van Websites, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers en agenten. De relatie tussen de partijen is alleen contractueel van aard. Klant doet afstand van alle onrechtmatige daad vorderingen die voortvloeien uit handelen of nalaten. Klant stemt er verder mee in dat het alleen vorderingen kan instellen tegen Websites Seller in de individuele hoedanigheid van de Klant en niet als lid van een groep.

Klant gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en Websites Seller, haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims en kosten, met inbegrip van advocaatkosten die kunnen voortvloeien uit of resulteren uit alle inhoud die Klant indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via Websites Sellers diensten, van een product verkocht door Klant, zijn agenten of werknemers of rechtverkrijgenden, van een dienst die wordt geleverd of uitgevoerd of overeengekomen te worden uitgevoerd door Websites Seller of van schending van de Klant of schending van de TOS, met inbegrip van een verplichting, vertegenwoordiging of garantie hierin gemaakt, of schending van de Klant van een recht van een ander.

Klant gaat er verder mee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en Websites Seller, haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met contracten, verklaringen, overeenkomsten, beloften, enz. die tussen de Klant en derden, of die voortvloeien uit of verband houden met de nalatigheid van de Klant jegens derden.

Algemene informatie

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en het contract tussen de partijen en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de TOS). Eventuele wijzigingen van deze overeenkomst moeten schriftelijk zijn en ondertekend door een bevoegde functionaris van Websites Seller. Alle niet schriftelijk vastgelegde verklaringen zijn nietig. Schriftelijke overeenkomsten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, e-mails en elektronische aanvaarding van deze Terms of Service.

Klant gaat ermee akkoord dat, ongeacht enig statuut of wet van het tegendeel, elke claim of oorzaak van de actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Websites Seller’s diensten of de Servicevoorwaarden moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van de actie is ontstaan of voor altijd worden verjaagd. De sectietitels in de TOS zijn enkel voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, kunt u contact met ons opnemen via:

Websites Seller
Address: Boteanu’s Street, no. 3B, Bucharest Romania
Phone no.: (+40) 747 554 358
E-mail: office@websitesseller.com


 

LEES MEER: PRIVACY BELEID