En djupdykning i WordPress-taxonomier och hur du använder dem effektivt

Andrei Iordache

Andrei Iordache

WordPress Utvecklare

🚀 Jag hjälper människor att bli hittade på nätet | Utveckling av WordPress, Core Web Vitals, Säkerhet och underhåll

Taxonomier i WordPress: En introduktion


WordPress är ett kraftfullt innehållshanteringssystem (CMS) som används för att utveckla webbplatser och bloggar. Det gör det möjligt för användarna att enkelt skapa och hantera innehåll, t.ex. inlägg, sidor och objekt i mediebiblioteket. Med sin flexibilitet gör WordPress det också möjligt för användare att skapa anpassade taxonomier. Taxonomier är ett sätt att kategorisera och organisera innehåll. WordPress-taxonomier är ett sätt att gruppera inlägg och anpassade inläggstyper (t.ex. produkter och tjänster) i en hierarkisk struktur.

Taxonomier är mycket användbara vid utveckling av webbplatser eftersom de gör det möjligt för användare att enkelt sortera innehåll i olika kategorier. WordPress kärnan innehåller två grundläggande taxonomier: ”Kategorier” och ”Taggar”. Kategorier kan hjälpa användare att organisera innehåll efter ämne medan taggar kan specificera ett inlägg eller en sida ytterligare. Men dessa två taxonomier kanske inte är tillräckliga för att uppfylla dina behov. Det är därför du kan skapa anpassade taxonomier i WordPress för att lägga till mer struktur och organisation till ditt innehåll.

Hur skapar man anpassade taxonomier i WordPress?


Det är ganska enkelt att skapa anpassade taxonomier i WordPress. Allt du behöver göra är att skapa en anpassad taxonomi i kod. Detta kan göras genom att registrera en ny taxonomi i WordPress.

När du skapar en anpassad taxonomi ska du ange etiketter och parametrar. Detta gör det lättare för andra att förstå vad den här taxonomin används till. Du bör också ange parametern public som gör taxonomin synlig i front-end-formulär.

När taxonomin har registrerats kan du börja använda den. Du kan tilldela inlägg till den anpassade taxonomin med hjälp av metaboxen ”Categories” eller ”Tags” i inläggsredigeraren. Du kan också skapa anpassade taxonomitermer (t.ex. kategorier, taggar) i administrationsområdet.

Hur använder man WordPress-taxonomier på ett effektivt sätt?


Nyckeln till att använda WordPress-taxonomier effektivt är att strukturera dem på ett meningsfullt sätt. Det är viktigt att skapa taxonomitermer som är lätta att förstå och navigera. När du skapar anpassade taxonomier i WordPress kan du också ange parametern ”hierarkisk”. Detta gör att taxonomin beter sig som kategorier – användare kan tilldela inlägg till överordnade och underordnade termer.

Om du vill visa taxonomitermer i ditt tema kan du använda funktionen ”get_terms” eller funktionen ”wp_list_categories”. Detta kommer att visa en lista över taxonomitermer på framsidan av din webbplats.

Hur använder man anpassade taxonomier för att filtrera inlägg i WordPress Admin Area?


Administrationsområdet i WordPress är ett utmärkt sätt att hantera och organisera innehållet på din webbplats. En av dess funktioner är möjligheten att använda anpassade taxonomier för att filtrera inlägg i WordPress adminområde. Taxonomier är kategorier och taggar som används för att organisera innehåll och göra det lättare att hitta och hantera. Genom att använda anpassade taxonomier kan du klassificera innehåll efter ämne, plats, författare, datum eller andra kriterier som är viktiga för dig.

När du skapar anpassade taxonomier är det viktigt att se till att de etiketter och termer du väljer är korrekta och tydliga. Detta hjälper till med den övergripande organisationen och gör det lättare att identifiera rätt innehåll när det behövs.

När du har skapat de anpassade taxonomierna kan du börja använda dem för att filtrera inlägg i WordPress adminområde. För att göra detta navigerar du till inläggsredigeraren och väljer etiketten ”Taxonomy” i sidofältet. Detta kommer att visa en lista över alla dina anpassade taxonomier. Du kan sedan välja de taxonomier som du vill använda för att filtrera inlägg.

I vyn ”Taxonomi” kan du visa alla inlägg som tilldelats varje taxonomi. Du kan förfina listan ytterligare genom att använda sökfältet för att hitta inlägg baserat på specifika termer, eller så kan du använda sorteringsfunktionen för att organisera inlägg i senaste eller alfabetisk ordning.

När du har organiserat dina inlägg enligt de anpassade taxonomierna kan du använda funktionen ”Bulk Edit” (massredigering) för att snabbt tillämpa ändringar på flera inlägg samtidigt. Du kan också använda funktionen ”Snabbredigering” för att göra justeringar i enskilda inlägg.

Att använda anpassade taxonomier för att filtrera inlägg i WordPress adminområde är ett utmärkt sätt att snabbt och enkelt organisera innehåll. Det gör att du enkelt kan identifiera och göra justeringar av inlägg baserat på deras kategorier och taggar, vilket sparar tid och förenklar innehållshanteringsprocessen.

Förutom att organisera innehåll kan anpassade taxonomier också användas för att förbättra relevansen av ditt innehåll. Om du till exempel skriver en artikel om ett visst ämne kan du tilldela inlägget till motsvarande taxonomi för att se till att det dyker upp när folk söker efter relaterat innehåll.

Slutsats


Taxonomier i WordPress är ett utmärkt sätt att lägga till struktur och organisation till ditt innehåll. De låter dig enkelt kategorisera inlägg och anpassade inläggstyper. Du kan skapa anpassade taxonomier i WordPress för att ytterligare anpassa hur du organiserar innehållet. När du använder WordPress-taxonomier är det viktigt att strukturera dem ordentligt och visa dem på ett lättförståeligt sätt. På så sätt blir det lättare för användarna att hitta innehållet. Du kan också använda anpassade taxonomier för att filtrera innehåll i WordPress administrationsområde.

Föregående inlägg
Hur aktiverar man PHP Fileinfo Extensions?
Nästa inlägg
Den viktiga rollen för säkerhetskopiering och katastrofåterställning vid underhåll av WordPress
Lusi StudiosLusi Studios
15:32 22 Jun 22
Andrei did an amazing job! He helped in a very rushed time and he excelled at everything. Thanks again!
I am grateful and I would to thank Websites Seller for their support in site recovery and site transfer. Websites Seller just saved my business. Thank you!
Wouter GhysensWouter Ghysens
11:52 10 Sep 21
Looking for a Wordpress transfer from site A to site B, I found back Andrei from Wesites Seller on Google.He was very proactive in his approach, came with hundreds of ideas and lifetime experiences from other migrations. He knows the wordpress, the hosting and php database as the back of his pocket.And we worked out this migration very smooth. Together we solved it, and myself and my business are very pleased with his approach.100% recommendation & kudo's from out of Belgium!
Ioachim CiobanuIoachim Ciobanu
18:39 14 Jul 21
Websites Seller built my resume site. Deliverables were quickly completed, and I was asked for my feedback at each stage of development. All feedback I gave was implemented in a short time.Another great thing is that he comes with smart solutions, regarding stuff which I didn't initially think of (site security, Google site speed optimization and so on). Basically, he was great, staying in touch, keeping me updated and paid attention to what was most important for my site.Overall, I am very happy with the work done. I highly recommend this developer!
K CollinsK Collins
09:11 19 May 21
I needed help with website speed - to improve my core web vitals - without compromising the usability of my site. Andrei was extremely responsive, proactive and fast. And more importantly, he increased by website speed. Highly recommend him, and I will be using him going forward on all my projects.
js_loader

Tjänster

WordPress Website Maintenance Services

Underhåll av WordPress

Underhållstjänst för WordPress-webbplatser som erbjuder molnbackuper, akut support, veckovisa uppdateringar av webbplatsen, snabbhet och mycket mer.

sally

Migreringstjänst för WordPress

Överför din WordPress-webbplats till en ny plats på ett säkert sätt för 75 dollar. … Migrera din webbplats till en ny värd.

lawyer-office

Webbdesign för advokater

Vi är specialiserade på webbdesign, internetmarknadsföring och SEO för advokater och advokater i Europa och USA.