Expertstrategier för felsökning av felet ”En annan uppdatering pågår för närvarande” i WordPress

Andrei Iordache

Andrei Iordache

WordPress Utvecklare

🚀 Jag hjälper människor att bli hittade på nätet | Utveckling av WordPress, Core Web Vitals, Säkerhet och underhåll

I. Inledning – ”En annan uppdatering pågår för närvarande”.

Har du någonsin stött på felmeddelandet ”Another Update is Currently in Progress” när du försöker uppdatera en WordPress-webbplats? Om så är fallet vet du hur frustrerande det kan vara. Felet kan hindra dig från att slutföra viktiga uppdateringar, installera nya plugins och teman med mera. Lyckligtvis finns det flera expertstrategier för felsökning som kan hjälpa dig att lösa det här felet snabbt och enkelt.

Felet ”Another Update is Currently in Progress” är ett vanligt problem som uppstår när en WordPress-uppdatering avbryts. Detta kan orsakas av ett antal saker, inklusive en långsam server, en plugin- eller temakonflikt eller till och med en förlorad internetanslutning. I vissa fall kan uppdateringsprocessen fastna och måste återställas för att slutföras korrekt.

Det är viktigt att felsöka felet ”Another Update is Currently in Progress” så snart som möjligt. Om det här problemet inte kontrolleras kan det leda till instabilitet på webbplatsen och säkerhetsproblem. Lyckligtvis finns det flera expertstrategier för felsökning som kan hjälpa dig att lösa det här problemet snabbt och enkelt.

II. Vanliga orsaker till felet ”Another Update is Currently in Progress” (En annan uppdatering pågår)


Det finns flera vanliga orsaker till felet ”Another Update is Currently in Progress” i WordPress. Den vanligaste orsaken är en avbruten uppdateringsprocess. Detta kan inträffa om internetanslutningen förloras under uppdateringsprocessen eller om servern är för långsam för att hålla jämna steg med uppdateringen. I vissa fall kan en plugin- eller temakonflikt också orsaka det här felet.

En annan vanlig orsak till felet ”Another Update is Currently in Progress” är en fastlåst uppdateringsprocess. Det är möjligt att uppdateringen fryser eller fastnar i en oändlig loop, vilket kan orsaka detta fel.

Avbruten uppdateringsprocess

En vanlig orsak till det här felet är att uppdateringsprocessen avbröts. Detta är ganska vanligt för webbplatser som finns på delade servrar eftersom leverantören ofta har begränsningar för hur länge en enskild process kan köras. Om en uppdateringsprocess avbryts kan WordPress hamna i ett tillstånd av limbo, utan att kunna fortsätta uppdateringsprocessen och därmed framkalla meddelandet ”Another Update is Currently in Progress” (En annan uppdatering pågår för närvarande).

Uppdateringsprocessen fastnar

När uppdateringsprocessen inte kan avslutas på grund av ett avbrott kan den lämna vissa filer eller data i ett ofullständigt tillstånd. Detta innebär att WordPress kanske fortfarande tror att uppdateringsprocessen pågår, men att processen i själva verket har stannat. Detta kan sedan leda till att felmeddelandet ”Another Update Is Currently In Progress” visas.

Konflikter mellan insticksprogram eller teman

En annan vanlig orsak till det här problemet är en konflikt mellan din version av WordPress och ett installerat plugin eller tema. När WordPress uppdateras kan den skriva över vissa inställningar eller filer, vilket sedan kan orsaka en konflikt med ett plugin eller tema. Detta kan då orsaka att felet ”Another Update Is Currently In Progress” visas.

Kompatibilitetsproblem

Det kan vara möjligt att din version av WordPress inte är kompatibel med det insticksprogram eller tema som du försöker uppdatera. Om så är fallet misslyckas uppdateringsprocessen och felet ”Another Update Is Currently In Progress” visas. Det bästa sättet att lösa detta är att kontrollera kompatibiliteten hos dina insticksprogram och teman och se till att du använder den senaste versionen.

Problem med serverresurser

Slutligen kan problem med serverresurser också orsaka felet ”Another Update Is Currently In Progress”. Detta inträffar vanligtvis när din server inte har tillräckligt med resurser för att slutföra uppdateringsprocessen. Om så är fallet kan du behöva uppgradera ditt hostingpaket eller kontakta din hostingleverantör för att få råd om hur du löser problemet.

III. Strategier för felsökning av experter


Lyckligtvis finns det flera expertstrategier för felsökning som kan hjälpa dig att åtgärda felet ”Another Update is Currently in Progress” i WordPress. Här är några av de bästa metoderna att prova:

Metod 1: Rensa uppdateringscachen

Att rensa uppdateringscachen kan hjälpa till att åtgärda felet ”Another Update is Currently in Progress”. För att göra detta loggar du in på din WordPress-instrumentpanel och navigerar till ”Uppdateringar”. Klicka sedan på knappen ”Rensa cache”. Detta kommer att radera alla tillfälliga filer som kan orsaka problemet.

Metod 2: Återställ filbehörigheterna i WordPress

Om uppdateringscachen inte hjälper kan du försöka återställa filbehörigheterna i WordPress. Detta kan hjälpa om de felaktiga filbehörigheterna hindrar uppdateringen från att slutföras korrekt. För att göra detta loggar du in på din WordPress-instrumentpanel och navigerar till ”Inställningar > Permalänkar”. Klicka sedan på knappen ”Återställ”.

Metod 3: Inaktivera plugins och teman

Om uppdateringscachen och filbehörigheterna inte har löst problemet kan du försöka inaktivera alla plugins och teman. Detta kan hjälpa om en plugin- eller temakonflikt orsakar problemet. För att göra detta loggar du in på din WordPress-instrumentpanel och navigerar till ”Plugins”. Klicka sedan på knappen ”Deaktivera” bredvid varje plugin. Gå sedan till ”Utseende > Teman” och klicka på knappen ”Inaktivera” bredvid varje tema.

Metod 4: Återställ WordPress-databasen

Om inaktivering av alla plugins och teman inte har löst problemet kan du försöka återställa WordPress-databasen. För att göra detta loggar du in på din WordPress-instrumentpanel och navigerar till ”Verktyg > Återställ databas”. Klicka sedan på knappen ”Reset Database”. Detta kommer att radera all data i din WordPress-databas så att du kan börja om på nytt.

IV. Avancerade metoder för felsökning


Om ovanstående metoder inte har löst problemet finns det flera avancerade felsökningsmetoder som du kan prova. Dessa metoder är mer komplicerade och kräver lite mer teknisk kunskap. Här är några av de avancerade metoderna som du kan prova:

Metod 1: Redigera filen wp-config.php

Om uppdateringen fortfarande fastnar kan du försöka redigera filen wp-config.php. Den här filen innehåller alla webbplatsens konfigurationsinställningar och kan hjälpa till att lösa eventuella problem med uppdateringsprocessen. För att redigera den här filen måste du logga in på din server via ett FTP-program.

Metod 2: Få tillgång till WordPress-webbplatsen via FTP

En annan metod är att komma åt WordPress-webbplatsen via FTP. På så sätt kan du komma åt WordPress-filerna direkt, vilket kan vara till hjälp om filbehörigheterna är felaktiga. För att göra detta måste du logga in på din server via ett FTP-program.

Metod 3: Använd WordPress felsökningsfunktion

Om ovanstående metoder inte har hjälpt kan du försöka använda WordPress felsökningsfunktion. Den här funktionen hjälper till att identifiera eventuella fel eller konflikter som kan hindra uppdateringen från att slutföras korrekt. För att använda den här funktionen loggar du in på din WordPress-instrumentpanel och navigerar till ”Inställningar > felsökning”. Markera sedan kryssrutan ”Enable Debugging” (aktivera felsökning) och klicka på knappen ”Save Changes” (spara ändringar).

V. Slutsats


Det är viktigt att snabbt och effektivt felsöka felet ”En annan uppdatering pågår” i WordPress. Lyckligtvis finns det flera expertstrategier för felsökning som kan hjälpa dig att lösa det här problemet. Från att rensa uppdateringscachen till att använda WordPress felsökningsfunktion finns det flera metoder som du kan använda för att felsöka det här problemet snabbt och enkelt. Det är också viktigt att regelbundet underhålla och felsöka din WordPress-webbplats för att förhindra framtida fel.

Föregående inlägg
Den viktiga rollen för säkerhetskopiering och katastrofåterställning vid underhåll av WordPress
Nästa inlägg
Maximera användarregistreringen på din WordPress-webbplats: Tips och tricks
Lusi StudiosLusi Studios
15:32 22 Jun 22
Andrei did an amazing job! He helped in a very rushed time and he excelled at everything. Thanks again!
I am grateful and I would to thank Websites Seller for their support in site recovery and site transfer. Websites Seller just saved my business. Thank you!
Wouter GhysensWouter Ghysens
11:52 10 Sep 21
Looking for a Wordpress transfer from site A to site B, I found back Andrei from Wesites Seller on Google.He was very proactive in his approach, came with hundreds of ideas and lifetime experiences from other migrations. He knows the wordpress, the hosting and php database as the back of his pocket.And we worked out this migration very smooth. Together we solved it, and myself and my business are very pleased with his approach.100% recommendation & kudo's from out of Belgium!
Ioachim CiobanuIoachim Ciobanu
18:39 14 Jul 21
Websites Seller built my resume site. Deliverables were quickly completed, and I was asked for my feedback at each stage of development. All feedback I gave was implemented in a short time.Another great thing is that he comes with smart solutions, regarding stuff which I didn't initially think of (site security, Google site speed optimization and so on). Basically, he was great, staying in touch, keeping me updated and paid attention to what was most important for my site.Overall, I am very happy with the work done. I highly recommend this developer!
K CollinsK Collins
09:11 19 May 21
I needed help with website speed - to improve my core web vitals - without compromising the usability of my site. Andrei was extremely responsive, proactive and fast. And more importantly, he increased by website speed. Highly recommend him, and I will be using him going forward on all my projects.
js_loader

Tjänster

WordPress Website Maintenance Services

Underhåll av WordPress

Underhållstjänst för WordPress-webbplatser som erbjuder molnbackuper, akut support, veckovisa uppdateringar av webbplatsen, snabbhet och mycket mer.

sally

Migreringstjänst för WordPress

Överför din WordPress-webbplats till en ny plats på ett säkert sätt för 75 dollar. … Migrera din webbplats till en ny värd.

lawyer-office

Webbdesign för advokater

Vi är specialiserade på webbdesign, internetmarknadsföring och SEO för advokater och advokater i Europa och USA.